تور ترکیبی اروپا

تاریخ حرکت مدت و مسیر تور پرواز اتاق ۲ تخته اتاق ۱ تخته ۴-۱۱ سال ۲-۴ سال
۱ دی
۸ دی
۱۵ دی فرانسه (۸ روز) ایران ایر ۱۱۹۰ ۱۹۹۰ ۱۷۹۰ ۱۷۹۰
۵ دی
۱۹ دی فرانسه- ایتالیا (۹ روز) ایران ایر ۲۲۹۰ ۲۲۹۰ ۲۰۹۰ ۲۰۹۰
۷ دی ژاپن ( ۹ روز ) Emirates ۴۹۹۰ ۴۹۹۰ ۴۶۹۰ ۴۶۹۰
۲۸ دی فرانسه- هلند (۹ روز) ایران ایر ۲۲۹۰ ۲۲۹۰ ۲۰۹۰ ۲۰۹۰
۷ دی
۲۸ دی اسپانیا (۸ روز) alitalia ۷۹۹۰ ۱۰۵۹۰ ۷۲۹۰ ۳۹۹۰
۷ دی
۲۸ دی اسپانیا (۸ روز) alitalia ۷۹۹۰ ۱۰۵۹۰ ۷۲۹۰ ۳۹۹۰
۱۰ دی
۲۴ دی اسپانیا – فرانسه (۹ روز) ماهان ۲۲۹۰ ۲۲۹۰ ۲۰۹۰ ۲۰۹۰
۸دی ایتالیا- فرانسه (۹ روز )
alitalia ۲۴۹۰ ۲۴۹۰ ۲۱۹۰ ۲۱۹۰
۷ دی استرالیا (۱۳ روز) Emirales ۵۴۹۰ ۵۴۹۰ ۵۱۹۰ ۵۱۹۰
۷ دی ایتالیا (۸ روز) alitalia ۲۴۹۰ ۲۴۹۰ ۲۱۹۰ ۲۱۹۰

از تورهای زیر دیدن فرمایید!
تور فرانسه نوروز ۹۶ ۸ روز قیمت از 2990000 ۲۵ دی ۱۳۹۵ ابروباد
تور فرانسه نوروز ۹۶ ۸ روز قیمت از ۲/۹۹۰/۰۰۰ تومان + ۱۴۹۰ یورو ۰۱ دی ۱۳۹۵ ابروباد
تور فرانسه ژانویه ۲۰۱۷ 7 شب قیمت از 6990000 ۱۸ آبان ۱۳۹۵ مادیار سفر
تور فرانسه ایتالیا 8شب قیمت از 8990000 ۱۱ آبان ۱۳۹۵ مادیار سفر
تور فرانسه پاریس شرایط دم قسط 8روز قیمت از 7,990,000 ۰۳ آبان ۱۳۹۵ ابروباد
تور ایتالیا سویس فرانسه 11 روز قیمت از 10.990.000 ۱۳ مهر ۱۳۹۵ مادیار سفر
تور فرانسه,تور فرانسه پاریس 7- 8 شب قیمت از 6.990.000 ۱۳ مهر ۱۳۹۵ مادیار سفر
تور فرانسه,تور پاریس فرانسه 6 - 7 شب قیمت از 6.990.000 ۱۳ مهر ۱۳۹۵ مادیار سفر
تور فرانسه,تور ۸ روزه فرانسه 7شب و 8 روز قیمت از 6990000 ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ دانوش پرواز
تور پاریس فرانسه,تور ۸روزه پاریس – اقساطی 8روز قیمت از 7,990,000 ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ ابروباد