تور آناکالیا

🔴ظرفیت بسیار محدود میباشد.
🔴تورهای فوق به علت نزدیک بودن باتومی به آناکلیا فقط از طریق باتومی برگزار میشود، دلیل تفاوت قیمت بامسیر تفلیس همین میباشد.چون از تفلیس به آناکلیا ترنسفر ۷ساعت میباشد.ولی از باتومی به آناکلیا ۲ساعت.
🔴تورهای ترکیبی هتلهای باتومی و اقامت در شهرک ساحلی آناکلیا به صورت کمپینگ امکان پذیر نیباشد.
📍جهت کسب اطلاعات در خصوص تورهای فستیوال موزیک و جشنواره رنگ جم فست با ما تماس حاصل فرمایید.

با چهار سال تجربه درخشان در برگزاری تورهای فستیوال موزیک☆
کننتر مربوطه : خانم نادرلو وآقای عصایی

از تورهای زیر دیدن فرمایید!