تور استانبول 5شب ویژه 24 و 29 دی

maral / buyuk paris 3* … 620
grand emin 4*… 720
marinem 4*… 720
metropolitan / golden age 4* …990
grand oztanik 4*… 990
surmeli 5*… 1030
grand chevahir 5* … 1130

از تورهای زیر دیدن فرمایید!