اعمال محدودیت ثبت تور ویژه از اول مهرماه

محدودیت جهت ثبت تورهای ویژه از اول مهرماه اعمال خواهد شد

و بسته به جایگاه تبلیغاتی آژانس های مسافرتی مجاز به ثبت تور ویژه می باشند

جهت آگاهی از شرایط و تعرفه تبلیغتی با ما تماس بگیرید

۰۹۲۱۰۴۳۴۱۲۹