تور باتومی تفلیس جرجین ایرویز

فــــــــــــــــــول چارتـــــــــــــــــــــــــر
پرواز جرجین ایرویز
تنها پرواز رفت و برگشت مستقیم
مادالیت

۰۲۱۲۶۲۰۵۵۱۵

تور باتومی تفلیس جرجین ایرویز

تور باتومی تفلیس جرجین ایرویز

از تورهای زیر دیدن فرمایید!
تور ترکیبی ۴ شب تفلیس + ۳ شب باتومی 7 شب قیمت از 3,350,000 تومان ۰۱ اسفند ۱۳۹۵ آمُراسیر
تور تفلیس 3 قیمت از 590/000 ۰۶ بهمن ۱۳۹۵ کیش اوا گشت
تور تفلیس 3 قیمت از 895/000 ۰۶ بهمن ۱۳۹۵ کیش اوا گشت
تور تفلیس ویژه نوروز 5 قیمت از 1/895/000 ۲۸ دی ۱۳۹۵ کیش اوا گشت
تور تفلیس 3 قیمت از 590/000 ۲۶ دی ۱۳۹۵ کیش اوا گشت
تور تفلیس 3 قیمت از 590/000 ۲۰ دی ۱۳۹۵ کیش اوا گشت
تور اقساط و حتی دم قسط گرجستان ویژه ژانویه ۴ روز قیمت از 650000 ۰۷ دی ۱۳۹۵ ابروباد
سوپر آفر تورگرجستان 3 شب و 4 روز قیمت از 699000 ۰۷ دی ۱۳۹۵ ندای ارژنگ
تور گرجستان ژانویه ۲۰۱۷ ۴ روز قیمت از ۱/۰۹۵/۰۰۰ ۰۵ دی ۱۳۹۵ ابروباد
سوپر آفر تور گرجستان 3 شب و 4 روز قیمت از 699000 ۰۵ دی ۱۳۹۵ ندای ارژنگ